Onze missie
Bij Urban Yard Hotel stellen we alles in het werk om uw privacy te beschermen en persoonsgegevens waaruit uw identiteit af te leiden is veilig te bewaren. Wij gaan verantwoord om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Urban Yard Hotel respecteert uw privacy en houdt zich over de hele wereld aan de principes van de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving. Bij tegenstrijdige wetten gelden de wetten van het land zoals van toepassing in de verkoop- of servicevoorwaarden van The Urban Yard Hotel. Uw privacy is en blijft echter onze belangrijkste zorg.

In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe het gebruik ervan uw ervaring op onze websites en tijdens uw relatie met ons kan verbeteren. We willen u helpen doordachte beslissingen te nemen. Neem dus even de tijd om de onderstaande hoofdstukken te lezen.

Urban Yard Hotel, filialen en dienstverleners:
Wij willen de diensten en producten die we aanbieden, via meerdere wegen toegankelijk maken. Daarom baat Urban Yard Hotel rechtstreeks of via zijn filialen of dienstverleners meerdere websites uit, inclusief maar niet beperkt tot www.urbanyardhotel.com. Derden die als filiaal of dienstverlener van Urban Yard Hotel optreden, mogen alleen persoonlijk identificeerbare informatie (hierna ‘PII’) verzamelen namens Urban Yard Hotel als dit uitdrukkelijk op hun website vermeld staat. Elk van deze websites kan gegevens vragen en verzamelen om uw ervaring te verbeteren en u relevante informatie te verschaffen.

SOORTEN GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN:
Gegevens kunnen worden verzameld in het kader van: (i) de behandeling van reserverings- of informatieverzoeken; (ii) de aankoop van producten; (iii) de registratie om lid te worden van een programma; (iv) het indienen van sollicitaties; of (v) reacties op communicatie van onze kant (bijv. enquêtes, promoties of reserveringsbevestigingen). We streven ernaar alleen gegevens te verzamelen met uw medeweten en indien nodig met uw toestemming. We kunnen onder meer de volgende soorten PII verzamelen: uw naam, uw thuis-, werk- en e-mailadres, uw telefoon- en faxnummer, uw kredietkaartgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, gegevens over uw levensstijl zoals kamervoorkeuren of vrijetijdsactiviteiten, de naam en leeftijd van uw kinderen, en andere gegevens die nodig zijn om aan speciale verzoeken te voldoen (bijv. gezondheidsaandoeningen waarvoor speciale kamervoorzieningen noodzakelijk zijn).

Urban Yard Hotel kan ook niet-PII over u verzamelen, zoals hoe u onze websites gebruikt, uw communicatievoorkeuren, uw reisgewoonten, geaggregeerde gegevens over uw verblijven en uw reacties op promoties en enquêtes.

DOEL VAN VERZAMELING, VERWERKING EN OPENBAARMAKING:
Verzameling en gebruik
Urban Yard Hotel doet al het mogelijke om u te informeren over de verzameling en het gebruik van PII die wordt geleverd door of verzameld over bezoekers wanneer die onze websites, producten en diensten gebruiken. Wij vragen u alleen om gegevens wanneer we die nodig hebben of van plan zijn ze te gebruiken. Hieronder staan enkele van de belangrijkste doelen waarvoor we uw PII verzamelen:

om diensten te leveren zoals transacties verwerken (bijv. een reservering plaatsen, een informatieverzoek beantwoorden of een productbestelling verwerken); voor marketingdoeleinden; en om met u te communiceren over de producten en diensten van Urban Yard Hotel, onze strategische marketingpartners en andere vertrouwde derden die marktonderzoek uitvoeren via enquêtes om u nog beter van dienst te zijn, onze websites en uw hotelervaring efficiënter te maken, en onze verschillende communicatietypes, advertentiecampagnes en/of promotionele activiteiten beter te maken.
U krijgt altijd de keuze of u uw PII aan ons wilt bezorgen of niet en u beslist zelf welke berichten u van ons wilt ontvangen. Kiest u ervoor uw PII niet te geven, dan kan dit gevolgen hebben voor bepaalde transacties. Als u bijvoorbeeld geen naam opgeeft, kunnen wij uw reservering niet verwerken.

Verwerking en openbaarmaking
Meestal worden de gegevens die u ons bezorgt, opgeslagen in een lokale of globale database. Bij het verwerken van uw gegevens is het mogelijk dat uw PII moet worden overgedragen aan de filialen van Urban Yard Hotel, eigendommen binnen het Urban Yard Hotel-systeem en/of externe dienstverleners in het land waar het systeem zich bevindt en elders in de wereld, voor de doelen die in deze Privacyverklaring beschreven zijn. Als algemene regel geldt dat Urban Yard Hotel uw PII niet verkoopt, verhuurt of fysiek overhandigt aan niet-gelieerde derden buiten het Urban Yard Hotel-systeem. Onder meer in onderstaande situaties kan Urban Yard Hotel uw gegevens aan anderen openbaar maken:

wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven in gevallen waarin we genoodzaakt zijn uw gegevens te delen of te onthullen om u de producten of diensten die u wenst, aan te kunnen bieden (bijv. een vakantiepakket);
wanneer bedrijven of dienstverleners die bedrijfsactiviteiten uitvoeren namens Urban Yard Hotel die gegevens nodig hebben (bijv. voor verwerking van kredietkaarttransacties, klantenondersteuning, marktonderzoek of databasebeheer); wanneer een hotel of ander eigendom het Urban Yard Hotel-systeem verlaat en toegang tot uw PII nodig is om bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken; om aan contractuele verplichtingen te voldoen indien Urban Yard Hotel fuseert met of wordt overgenomen door een ander bedrijf; om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten of verplichtingen in overeenstemming met de geldende wet; of bij een gerechtelijk bevel in noodgevallen, zoals om het leven, de gezondheid of het eigendom van een individu veilig te stellen.

Als de gegevens zoals hierboven beschreven worden gedeeld, beperken wij de omvang van de verstrekte informatie tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om die specifieke taak uit te voeren. Tenzij anders geregeld door juridische procedures eisen we van derden dat ze uw PII beschermen en de toepasselijke privacywetten en regelgevingen naleven.

TOESTEMMING:
Als deel van onze verbintenis om u op de hoogte te houden, kunnen we u post sturen, e-mailen, bellen of op een andere manier contact met u opnemen om u te informeren over nieuwe producten en diensten van Urban Yard Hotel of over speciale aanbiedingen, evenementen, verbeteringen of andere relevante informatie over Urban Yard Hotel die u mogelijk interessant zult vinden. U kunt ook e-mails of andere berichten van zorgvuldig geselecteerde derden ontvangen. We bieden u steeds de mogelijkheid om een deel van of al die berichten te weigeren. Dat doet u door de instructies in onze e-mails of andere berichten te volgen of door rechtstreeks contact op te nemen met Urban Yard Hotel.

Bent u lid van een getrouwheidsprogramma van Urban Yard Hotel, dan kunt u uw communicatie-instellingen ook wijzigen door uw e-mailvoorkeuren te updaten in uw ledenprofiel.

We willen graag al onze gasten en bezoekers op de hoogte houden, zodat iedereen de kans krijgt om gebruik te maken van de voordelen die Urban Yard Hotel en zijn strategische marketingpartners aanbieden. Afhankelijk van het land waar u woont, is het echter mogelijk dat bepaalde gegevensbeschermingswetten ons verplichten uw toestemming te verkrijgen voordat we u informatie toesturen die u niet zelf bij ons hebt aangevraagd.

GEGEVENSOVERDRACHT OVER INTERNATIONALE GRENZEN:
Wij willen u op al onze locaties dezelfde uitmuntende service leveren. Om daarin te slagen, hebben we een wereldwijd netwerk van eigendommen, kantoren, datacenters, vertrouwde marketingpartners, dienstverleners, contactcentra voor klanten en deskundige partners opgezet (of zijn we hiermee bezig). Door de aard van onze activiteiten en ons bedrijf zijn we genoodzaakt om uw gegevens, inclusief PII, over te dragen aan andere bedrijven, eigendommen, operationele centra, datacenters of dienstverleners in onze groep die mogelijk in andere landen dan het uwe gevestigd zijn. Hoewel de gegevensbeschermings- en andere wetten van die landen mogelijk niet even uitgebreid zijn als die van uw eigen land, doet Urban Yard Hotel al het nodige om ervoor te zorgen dat uw PII beschermd blijven en worden verwerkt zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

TOEGANG TOT PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE:
Om te verzekeren dat uw PII correct en up-to-date is, raden we u aan om uw gegevens regelmatig na te kijken en waar nodig bij te werken (bijv. als u verhuist of een ander e-mailadres gebruikt, of als u wilt dat we voortaan ook via een ander kanaal met u communiceren). Bent u lid van een getrouwheidsprogramma van Urban Yard Hotel, dan kunt u uw ledenprofiel online of met de hulp van een medewerker op de klantendienst van Urban Yard Hotel nakijken en updaten. Denk eraan dat u de vraag kunt krijgen om uw identiteit te bewijzen (of een andere vorm van authenticatie aan te leveren) samen met het ingevulde formulier voor toegangsverzoek. Dat doen we om het risico te elimineren dat uw PII bij onbevoegden terechtkomt.

Als u uw ledenprofiel in het getrouwheidsprogramma van Urban Yard Hotel hebt gecontroleerd en dit wilt deactiveren of uw PII wilt bijwerken, trachten wij dit tijdig te doen. Het kan gebeuren dat gegevens waarvan u hebt gevraagd om ze te verwijderen, een tijdlang in bepaalde bestanden worden bewaard om geschillen of problemen naar behoren op te lossen. Bovendien kunnen sommige soorten gegevens onbeperkt op ‘back-upsystemen’ of in logboekbestanden worden bewaard door technische beperkingen of wegens financiële of wettelijke verplichtingen. Weet dus dat niet al uw PII volledig uit onze databases wordt gewist naar aanleiding van uw verzoek.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN:
Urban Yard Hotel vindt het heel belangrijk om gegevens veilig te houden. Daarom herzien en verbeteren we voortdurend onze technische, fysieke en logische beveiligingsregels en -procedures. Op alle websites en servers die eigendom zijn van Urban Yard Hotel, zijn veiligheidsmaatregelen van kracht die uw PII beschermen tegen verlies, misbruik en manipulatie zolang ze onder onze controle staan. Helaas bestaat ‘gegarandeerde beveiliging’ niet, zowel online als offline. Desondanks beveiligen wij uw gegevens met procedures en technische beveiligingsmaatregelen, waaronder wachtwoordcontrole, firewalls en het gebruik van versleuteling tot 128 bits op basis van een digitaal certificaat klasse 3, uitgegeven door VeriSign, Inc. Daardoor kunnen wij Secure Sockets Layer (SSL) gebruiken, een versleutelingsmethode die uw gegevens beschermt tegen onderschepping en hacking tijdens het overdragen.

In sommige gevallen wordt uw toestemming geïmpliceerd door de aard van de verzochte dienst of uitgevoerde transactie. Bijvoorbeeld: Urban Yard Hotel mag de PII die u vrijwillig opgeeft verzamelen en gebruiken, net zoals geaggregeerde gedragsgegevens en informatie. Daarnaast wordt aangenomen dat u toestemming geeft voor de communicatie die nodig is om de door u verzochte transacties uit te voeren en diensten te leveren.

In bepaalde omstandigheden vragen we uw uitdrukkelijke toestemming als we gegevens verzamelen die volgens bepaalde gegevensbeschermingsregels als gevoelig worden beschouwd (bijv. informatie over uw ras of etnische afkomst, politieke overtuiging of gezondheidstoestand).

ONLINETECHNOLOGIEËN:
Urban Yard Hotel kan cookies, onzichtbare pixels en webbakens gebruiken om informatie over u te verkrijgen terwijl u onze websites bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op uw de harde schijf van uw computer. Ze geven de computer een unieke identifier die als uw ‘identificatiekaartje’ dienstdoet telkens wanneer u een website van Urban Yard Hotel opnieuw bezoekt.

Cookies zijn bedoeld om u tijd te besparen, want ze helpen ons om u een ervaring op maat te bieden zonder dat u bij elk websitebezoek opnieuw uw voorkeuren moet instellen. De cookies van Urban Yard Hotel zijn zo ontworpen dat ze uw bestanden niet kunnen beschadigen en geen informatie uit andere bestanden op de harde schijf van uw computer kunnen lezen.

Cookies kunnen ons ook op de volgende manieren helpen bij het bieden van een gepersonaliseerde online-ervaring:

Ze onthouden uw gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u bij uw volgende bezoek snel en eenvoudig kunt inloggen.
Ze zorgen ervoor dat u relevante frames en inhoud te zien krijgt.
Ze zorgen ervoor dat u alle informatie krijgt die u vraagt.
Ze stellen ons in staat om u berichten te sturen die relevant zijn en aansluiten bij uw interesses en locatie.
De cookies van Urban Yard Hotel beperken zich tot onze websites. Ze zijn niet ontworpen om u te volgen wanneer u op het internet surft nadat u de websites van Urban Yard Hotel hebt verlaten. We volgen het gebruik van onze websites op om nog beter op uw behoeften te kunnen inspelen en om de informatie die u zoekt, nog gemakkelijker vindbaar te maken. Merk op dat er naast de cookies van Urban Yard Hotel ook cookies op de harde schijf van uw computer kunnen worden geplaatst door verschillende derden. Urban Yard Hotel is niet verantwoordelijk voor de aan- of afwezigheid van cookies van derden, of voor de technologische capaciteiten of praktijken die externe partijen gebruiken in verband met cookies van derden.

Als u de voordelen van cookies liever niet gebruikt, biedt uw webbrowser verschillende opties om met cookies om te gaan. Afhankelijk van het type browser dat u gebruikt, kunt u deze zo instellen dat: (i) u telkens een melding krijgt om cookies individueel te accepteren of weigeren, of (ii) uw browser helemaal geen cookies accepteert. Raadpleeg de leverancier of producent van uw webbrowser voor meer details over cookiebeveiliging. Onthoud echter dat als u cookies weigert, u bepaalde transacties op onze websites mogelijk niet of niet naar behoren kunt uitvoeren en wij uw browser bij uw volgende bezoek niet zullen herkennen.

Urban Yard Hotel gebruikt ook onzichtbare pixels of ‘webbakens’ om te tellen hoeveel mensen bepaalde webpagina’s bezoeken. De gegevens die we met onzichtbare pixels verzamelen, gebruiken en rapporteren we in een geaggregeerd geheel en omvatten geen PII. Urban Yard Hotel kan deze gegevens gebruiken om zijn marketingprogramma’s en content te verbeteren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:
Om al vooraf een antwoord op uw behoeften te bieden, informatie te verstrekken en het u gemakkelijk te maken, staan er op de websites van Urban Yard Hotel nuttige links naar andere websites. Urban Yard Hotel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die op onafhankelijke websites wordt weergegeven of aanwezig is, inclusief maar niet beperkt tot reclamebeweringen of marketingpraktijken. Denk eraan dat Urban Yard Hotel uw gegevens beschermt op de websites die eigendom zijn van Urban Yard Hotel en door ons worden uitgebaat, maar dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van externe websites. Dat geldt ook voor websites die eigendom zijn of onder controle staan van onafhankelijke franchisenemers, externe hotel- of resorteigenaren, intervaleigenaren of residenties die de naam van een Urban Yard Hotel-merk kunnen gebruiken, en voor websites die niet onder controle staan van of geautoriseerd zijn door Urban Yard Hotel. Websites van derden die u via links op onze websites bezoekt, hebben een eigen beleid inzake privacy en gegevensverzameling en eigen beveiligingsmaatregelen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de praktijken, beleidsregels en veiligheidsmaatregelen die derden op hun websites handhaven. We raden u aan contact met hen op te nemen als u vragen hebt over hun privacypraktijken, beleid en veiligheidsmaatregelen voordat u uw PII verstrekt. We raden u eveneens aan de privacyverklaring en het beleid van gelinkte websites te lezen om te begrijpen hoe deze websites gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

MINDERJARIGEN:
Urban Yard Hotel wil geen PII rechtstreeks van minderjarigen ontvangen en zal ook geen inspanningen leveren om die te verzamelen. Wij kunnen echter niet altijd de leeftijd bepalen van de personen die onze websites bezoeken en gebruiken. Als een minderjarige (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wet) ons zijn/haar gegevens bezorgt zonder toestemming van een ouder of voogd, raden wij de ouder of voogd aan om contact met ons op te nemen, zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen en de minderjarige kunnen afmelden voor marketingberichten van Urban Yard Hotel.